Vacatures bij R95

R95 Wonen is per direct op zoek naar een:

TEAMLEIDER WONEN

Locatie: R95 Wonen Groningen
Omvang: 32-36 uur per week
Datum aanstelling: 01-09-2018

Opleidingsniveau: HBO Welzijn / Zorg / Onderwijs

U bent een kartrekker, innovatief en hebt affiniteit met mensen met meervoudige psychiatrische problematiek (met name autismespectrumstoornissen).

R95 Wonen biedt begeleiding aan (jong)volwassenen met (meestal meervoudige) psychiatrische problematiek, zowel licht verstandelijk beperkt als hoogbegaafd. Er is sprake van (gedrags-) problemen op meerdere leefgebieden waardoor zij onvoldoende in staat zijn tot zelfstandig wonen en een adequate deelname aan de maatschappij. R95 Wonen biedt een beschermende woonsituatie met een professioneel begeleidingsklimaat op maat, met als doel het bevorderen van de ontwikkeling en autonomie van de cliënt. De bedoeling is dat cliënten zoveel als mogelijk de regie (terug) krijgen over hun leven, de kwaliteit van hun leven vergroten en zoveel als mogelijk participeren in de maatschappij. Daartoe biedt R95 naast wonen ook dagbesteding en zorg aan. De integratie van wonen-zorg-dagbesteding is een belangrijke pijler van de visie en missie van R95. Samenwerking met de cliënt en het netwerk om de cliënt is hierbij van essentieel belang.

R95 Wonen heeft:

Cliënten kunnen bij R95 Wonen met financiering vanuit de WLZ, WMO en PGB.

We zoeken naar een kartrekker met affiniteit en ruime ervaring met mensen met (meervoudige) psychiatrische problematiek en aantoonbare kennis van Autisme Spectrum Stoornissen. Iemand met een oplossingsgerichte en betrokken benadering, die leiderschap vormgeeft op basis van kennis en vertrouwen. Inspelen op innovatie en meebewegen in veranderingen (transitie zorg van Rijk naar Gemeente!) is van belang voor en met het team. U draagt zorg voor aansturing, coaching en ondersteuning van de individuele medewerkers (HBO en MBO). Ook draagt u zorg voor de benodigde middelen en randvoorwaarden zodat teamdoelstellingen en inhoudelijke zorg gerealiseerd kunnen worden. U bent op de hoogte van de kwaliteitsdoelstellingen van de WMO en draagt bij aan de realisering daarvan. U draagt zorg voor de ontwikkeling van het resultaatgericht functioneren van het team.

De teamleider die R95 Wonen zoekt:

De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn vastgesteld overeenkomstig de CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw T. van de Velde, directeur R95, telefoon: 050-3118188 of 06-10427681 en mevrouw J. Hensen, huidige teamleider R95 Wonen, telefoon 050-3118188 of 06-37152401.
Sollicitaties kunt u richten aan R95 Wonen, t.a.v. mevrouw J. Hensen, Ubbo Emmiussingel 110a, 9711 BK Groningen.
Mailen kan uiteraard ook: jhensen@r95.nl.

R95 is regelmatig op zoek naar medewerkers. Daarnaast bieden wij ook stageplaatsen voor studenten.

Op MBO-niveau:

Op HBO-niveau:

Op universitair niveau:

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Mevrouw T. van de Velde
E-mail:tvdvelde@r95.nl
Adres:R95
 T.a.v. Mevrouw T. van de Velde
Ubbo Emmiussingel 110A
9711 BK Groningen
Tel.:050 - 3118188