Welkom bij R95

INFORMATIE FAILLISSEMENT R95

Bij vonnis d.d. 18 juni 2019 van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen zijn in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid:

1. T.van de Velde Groningen Beheer B.V.(KvK nr. 01140853), gevestigd te (9711 BK) Groningen aan de Ubbo Emmiussingel 110A;

2. Toeleiding naar Arbeid B.V.(KvK nr. 02067785), gevestigd te (9711 BK) Groningen aan de Ubbo Emmiussingel 110A, tevens h.o.d.n. R95 Routes naar Werk Groningen en R95 Werk;

3. R95 Routes naar Zorg Groningen B.V.(KvK nr. 01124495), tevens h.o.d.n. R95 Zorg, gevestigd te (9711 BK) Groningen aan de Ubbo Emmiussingel 110A en De Koningskroon, gevestigd te (9731 AM)Groningen aan de Koningsweg 1B;

4. R95 Wonen B.V.(KvK nr. 59615362), gevestigd te (9711 BK) Groningen aan de Ubbo Emmiussingel 110A, tevens h.o.d.n. R95 Rijksweg, gevestigd te (9731 AD) Groningen aan de Rijksweg 51 en R95 Roer, gevestigd te (9733 AD) Groningen aan Roer 15;

In alle faillissementen is mr. N.A. baarsma, lid der rechtbank, benoemd als rechter-commissaris en is mw. mr P.J. Antons, vervonden aan HS 26 Advocatuur te Groningen, aangesteld als curator (zie www.hs26-advocatuur.nl).

Voor nadere informatie over het faillissement kunt u het faillissementsverslag raadplegen via www.rechtspraak.nl (centraal insolventieregister).