Wonen voor mensen met autisme

Als je een vorm van autisme hebt dan wil je, net als anderen, op een gegeven moment zelfstandig gaan wonen. Vaak hebben mensen met autisme hun leven lang ondersteuning nodig, ook bij het wonen. Voor sommigen betekent dat 24-uurs zorg en intensieve begeleiding.

R95 Routes naar Zorg heeft veel cliënten die zelfstandig willen gaan wonen, maar daar intensieve begeleiding bij nodig hebben. Om deze cliënten de kans te bieden om zelfstandig te gaan wonen heeft R95 enkele woonvormen geopend en worden er eventueel nog nieuwe woonvormen opgericht.

Waar en voor wie?

In de stad Groningen heeft R95 Wonen twee huizen voor mensen met autisme. Beide huizen zijn bedoeld voor mensen met autisme die 24-uurs zorg nodig hebben. De leeftijd varieert van 18 tot 50 jaar.

Woonruimte

In alle woonvormen krijg je een eigen zit/slaapkamer, met een aansluiting voor telefoon, televisie en internet. Er is in elke woonvorm een gemeenschappelijke keuken waar 's avonds gezamenlijk wordt gekookt en gegeten en waar (vrijwillige) activiteiten ondernomen kunnen worden.

Begeleiding en zorg

De begeleiding van de bewoners en het bieden van zorg is in handen van R95 Wonen. Iedere bewoner krijgt een eigen persoonlijk begeleider/ster (een PB-er). Voor iedere bewoner wordt een individueel zorgplan en een individueel woonplan opgesteld. Daarin worden concrete leerdoelen opgenomen, die noodzakelijk zijn om de bewoner goed te laten functioneren. Het zorgplan en het woonplan worden regelmatig met de bewoner (en eventueel de ouders) geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Zorg inkopen

Het inkopen van de intensieve zorg vindt plaats vanuit een Zorg Zwaarte Pakket (ZZP). R95 Routes naar Zorg kan je helpen met het aanvragen van je WMO-indicatie voor een ZZP bij de gemeente. Wij doen dit dagelijks voor onze cliënten.

Dagbesteding

De bewoners van de woonvormen moeten over een dagbesteding beschikken. Deze dagbesteding kan bestaan uit: school, werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding bij R95 of bij een andere zorgaanbieder. Elke bewoner moet dagbesteding hebben van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 16:00 uur.

Aanmelden

Je kunt als je belangstelling hebt voor een plek in één van onze woonvormen, je aanmelden bij R95 via een mail naar ons e-mailadres: wonen@r95.nl.